kaikudo

The Corporation

posted on 23 Sep 2008 18:05 by kaikudo in kaikudo, knowledge

ส้วมนั้น..สำคัญไฉน

posted on 13 Sep 2008 21:40 by kaikudo in kaikudo, knowledge

ชื่อเอ็ม of the week!

posted on 24 Jun 2008 10:40 by kaikudo in funni, kaikudo